Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati Organizare

Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati Organizare

Guvernul a stabilit modul de organizare, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitata16 februarie 2022

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, printr-o hotărâre, organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Actul normativ adoptat asigură astfel cadrul necesar pentru coordonarea, la nivel central, a activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborarea politicilor și strategiilor şi urmărirea aplicării reglementărilor din acest domeniu.

Documentul prevede că ANPDPD funcționează cu un număr de 62 de posturi, exclusiv demnitarii, iar conducerea este asigurată de un președinte și de un vicepreședinte, ajutați de un secretar general.

De asemenea, în cadrul ANPDPD funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu activitate de coordonare metodologică şi monitorizare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap. Totodată, pe lângă ANPDPD funcționează Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap.

Alte informații:

Prin OUG nr. 121/2021 din 25 noiembrie 2021, Guvernul a stabilit reorganizarea Autorității Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, prin desprinderea unei părţi de patrimoniu corespunzătoare activităţilor şi personalului din domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi şi transmiterea acesteia către Autoritatea Națională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, înființată prin același act normativ.


16 februarie 2022
Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati Organizare

https://mmuncii.ro/

Tags: anpdpd

Comentarii (0)

A posta un comentariu

cookies

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că veți avea cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Politica cookie-urilor

Accept